დამფუძნებლები და ადმინისტრაცია
ნინო კერესელიძე
დამფუძნებელი
ხათუნა კერესელიძე
დამფუძნებელი, დირექტორი
ქეთევან ლომთათიძე
დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
ეთერ დავითულიანი
დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობით დარგში
თათია გაგნიძე
დირექტორის მოადგილე