დამფუძნებლები და ადმინისტრაცია
ნანა კერესელიძე
დამფუძნებლი
ნინო კერესელიძე
დამფუძნებელი
ხათუნა კერესელიძე
დირექტორი
ქეთევან ლომთათიძე
დირექტორის მოადგილე
ეთერ დავითულიანი
დირექტორის მოადგილე
თათია გაგნიძე
დირექტორის მოადგილე