კლუბები
ხელოვნების და ესთეტიკური აღზრდის სალონი "Art Room"
რურუა ნინო
სააკაშვილი ნინო
მენტალური მათემატიკა
ბალხამიშვილი ნინო
გოლეთიანი ნანა
სუმბაძე დავითი
ხატვა
მაჭარაშვილი თამარი
კერესელიძე ელენე
ჭადრაკი
ჭარხალაშვილი ინგა
ფორტეპიანო
იმედაძე ქეთევანი
შანიძე ნანა
ხალხური სიმღერა
ნატროშვილი გიორგი
ქართული ცეკვა
ადუაშვილი გიორგი
ელერდაშვილი ეკა
პედაგოგები
ნატროშვილი გიორგი