აკადემიური პერსონალი
ქართული ენის კათედრა
გედევანიშვილი მაია
თევდორაძე ნინო
გუჯეჯიანი ლელა
დოლბაია მარიამი
დევდარიანი ანი
ლევერაშვილი ირმა
თავართქილაძე ნინო
ნუგზარაშვილი ნათია
მათემატიკის კათედრა
შარაშიძე ია
მაისურაძე ბელა
კობახიძე ლელა
თავართქილაძე ნინო
ღლონტი ხათუნა
აძინბა ნეონილა (ისტ)
უცხოური ენების კათედრა
ზარქუა ნონა (ინგლისური)
გარსევანიშვილი თეონა (ინგლისური)
ტურიაშვილი მაია (ინგლისური)
შეწირული თინათინი (ინგლისური)
დავითულიანი ეთერი (ინგლისური)
მესხი ნინო (რუსული)
ლომთათიძე ქეთევანი (რუსული)
ბედიაშვილი მაკა (ფრანგული)
მედულაშვილი მაია (ფრანგული)
ნოდია მაია (გერმანული)
ნატალია მიქელთაძე (გერმანული)
საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
ქსოვრელი მზია (ისტორია, ჩვენი საქართველო)
მაჭავარიანი ვიტალი (ისტორია)
ქამხაძე ავთო (ისტორია)
კასრაძე ნანა (ისტორია)
კოპალიანი იზა (გეოგრაფია,მოქალაქეობა, პროექტი სამოქალაქო განათლებაში)
ანთაძე ნუცა (გეოგრაფია)
დავითულიანი ბარბარე (მე და საზოგადოება)
დევდარიანი ანი (მე და საზოგადოება)
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა
რობაქიძე მარინე (ბიოლოგია)
ნამგალაძე ნინო (ფიზიკა, ქიმია)
შევარდნაძე ლიანა (ბუნებისმეტყველება)
დავითულიანი ბარბარე (ბუნებისმეტყველება)
ესთეტიკური აღზრდის კათედრა
მაჭარაშვილი თამუნა (ხატვა)
საკაშვილი ნინო (სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება)
ახობაძე ნინო (მუსიკა)
იაშვილი ნინო (სამხატვრო ხელმძღვანელი)
მგელაძე ნათია (ქართული ცეკვა)
ხადადი შადი (ქართული ცეკვა)
ბაგრატიონ-გრუზინსკი ეკატერინე (ბალეტი)
ფაცაცია ქრისტინა (თანამედროვე ცეკვები)
მისირელი ლევანი (სპორტი)
ჩაჩიბაია ლაშა (ფეხბურთი)