წიგნის დღე
Back
27.04.22

წიგნის დღესთან დაკავშირებით VIბ კლასის მოსწავლეებმა შექმნეს კომიქსი ი. გოგებაშვილის “ერეკლე მეფე და ინგილო ქალის” მიხედვით.

წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე
წიგნის დღე