სკოლამდელი განათლება

რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი პროგრამა "მოძღვარი" მოსამზადებელ ჯგუფში ღებულობს ბავშვებს 5 წლის ასაკიდან.

სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვის თანმიმდევრულ შეყვანას სასწავლო პროცესში.

პროგრამა მიმართულია ბავშვის საერთო განვითარების, მისი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობის დაცვისკენ.

პედაგოგები იყენებენ ისეთ მეთოდებს, რომელიც უნვითარებს ნატიფ მოტორიკას, ლოგიკურ აზროვნებას, მეხსიერებასა და ყურადღებას.

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს თამაშის ფორმით, აუცილებელი დინამიური დატვირთვებით. მეცადინეობის ხანგრძლივობა 20-30 წუთია.

ჩვენი მიზანია: ბავშვები მოვამზადოთ პირველი კლასისთვის იმდენად ხარისხიანად, რომ მათ მაქსიმალურად კომფორტულად იგრძნონ თავი დაწყებით სკოლაში.