დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
უკან დაბრუნება
19.04.22

დედაენის დღეს მოსწავლეებმა საინტერესო პრეზენტაციები და პროექტები წარმოადგინეს.

დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტები