ქართულიEnglishРусский
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
მთავარი გვერდი
მიღების წესი გვერდის თარგმნა:   English, Русский
  • მშობლის ან მეურვის განცხადება
  • ტესტირება (VI-XII) კლასებში

 

სკოლაში ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტები:

1. 2 ფოტოსურათი 3X4

2. დაბადების მოწმობის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად

3. მოზარდის ჯანმრთელობის ცნობა

4. მშობლის ცნობა სამსახურიდან

5. მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი

6. არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი

სკოლასთან ხლშეკრულების გაფორმება

ტესტირება:

VI, XII კლასის ჩათვლით სწავლის მსურველებმა უნდა გაიარონ სპეციალური სასკოლო ტესტური გამოცდა შემდეგ საგნებში:

  • მათემატიკა
  • ინგლისური ენა
  • რუსული ენა
  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერება
Like us on facebook
განათლების სამინისტრო
გამოცდების ეროვნული ცენტრო
შუმანის სასწავლებელი
Copyright © 2010 Modzgvari.edu.ge,
All Rights Reserved,
Developed by DesignEx.ge
Our Address: 0179, №6 Arakishvili St
Phone: (+995 32) 290371; Fax: (+995 32) 290371;
E-mail: modzgvari2005@mail.ru