ქართულიEnglishРусский
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
Slide
რობერ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებელი
მთავარი გვერდი
მისია გვერდის თარგმნა:   English, Русский

სასწავლებელი ატარებს გაერთიანებული ევროპის ერთ-ერთი დამფუძნებლის რობერ შუმანის სახელს, შესაბამისად, მან თავისი სასწავლო-აღმზრდელობითი პროგრამებით, მართვის ხასიათით, ენობრივი მრავალფეროვნებით, საუკეთესო ქართული და ევროპული ტრადიციების საფუძველზე ხელი უნდა შეუწყოს ქართული სკოლის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში დამკვიდრებას. აქედან გამომდინარე, სასწავლებელი მიზნად ისახავს, მოამზადოს ქართველი ახალგაზრდები არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირებისათვის.

სასწავლებელი უზრუნველყოფს:

  • სწავლების მაღალ ხარისხს;
  • ეროვნული თვითშეგნების და ევროპული იდენტურობის მოქალაქის აღზრდას;
  • მოზარდის ინტელექტუალურ, სოციალურ და კულტურულ ჩამოყალიბებასა და მისი კრეატიული პოტენციალის გამოვლენა-განვითარებას;
  • ფიზიკურად და სულიერად ჯანსაღი მოზარდის ფორმირებისათვის კომფორტული  გარემოს შექმნას;
  • ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი სტანდარტისა და სტანდარტზევით შემუშავებული ზოგად-საგანმანათლებლო და აღმზრდელობითი პროგრამების განხორციელებას.
Like us on facebook
განათლების სამინისტრო
გამოცდების ეროვნული ცენტრო
შუმანის სასწავლებელი
Copyright © 2010 Modzgvari.edu.ge,
All Rights Reserved,
Developed by DesignEx.ge
Our Address: 0179, №6 Arakishvili St
Phone: (+995 32) 290371; Fax: (+995 32) 290371;
E-mail: modzgvari2005@mail.ru